Inleiding.

De bank –en verzekeringsbedrijfstak hechten aan goede voorlichting op het gebied van financiële producten, daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst een inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die de financiële dienstverlener hun biedt. Algemeen Krediet Nederland tracht in haar voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wft. De complete tekst van de Wft kunt u vinden op de website van het ministerie van Financiën (www.minfin.nl).

Bij welke instanties wij zijn aangesloten/geregistreerd

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financieel adviseurs. Algemeen Krediet Nederland voldoet aan de eisen die de AFM hieraan stelt en staat geregistreerd onder nummer 12012360. Het register van de vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl. De AFM heeft ons bedrijf een vergunning gegeven op het gebied van advies en bemiddeling voor:

hypothecair krediet

consumptief krediet

spaar en betaalrekeningen

elektronisch geld

levensverzekeringen

schadeverzekeringen beperkt gekoppeld aan wonen

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks toch een klacht over onze dienstverlening hebben, dan verwachten wij dat u dit zo spoedig mogelijk bij ons meldt. Wij zullen, binnen redelijkheid, alles in het werk stellen om samen met u tot een oplossing te komen. Wij hebben daartoe een klachtenprocedure ontwikkeld die wij zullen volgen. Zouden wij er niet in slagen uw klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening te Den Haag, een onafhankelijke instantie die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij het KIFID is 300008369 Uiteraard kunt u zich tevens wenden tot de burgerlijke rechter.

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH)

De erkenning van de SEH is een kwaliteitslabel voor hypotheekadviseurs. Een adviseur mag dit label voeren omdat zij aangetoond deskundig en ervaren zijn in het geven van hypotheekadviezen. Ook dienen zij continue hun kennis op hypotheekgebied up to date te houden. Zie ook de website www.erkendhypotheekadviseur.nl

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 33302563.