Welke diensten verlenen wij aan u?

Algemeen Krediet Nederland BV geeft onafhankelijk advies aan particulieren en bedrijven op het gebied van levensverzekeringen,  hypotheken, lenen en andere financiële producten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij na welke risico’s verzekerd kunnen worden en hoe. Met betrekking tot hypotheken onderschrijven wij de gedragscode van het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) welke richtlijnen heeft uitgegeven hoe om te gaan met hypotheekverstrekkingen. Wij geven adviezen welke producten naar ons oordeel goed aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Op al deze gebieden helpen wij u bij het afsluiten van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling.