Wat mag u concreet van ons verwachten?

Wij zullen voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

In het voortraject:
informatie en/of uitleg over producten;
het in kaart brengen van uw persoonlijke situatie;
bekijken of en welk product u nodig heeft en waarom;
bekijken welke van de besproken producten u eventueel niet nodig heeft en waarom;
ten aanzien van bemiddeling/administratie/beheer:
bemiddeling bij het afsluiten van de geadviseerde verzekering(en) en andere financiƫle producten;
controle van de polisgegevens;
beoordeling van de juistheid van de dekking op basis van de door u verstrekte gegevens;
tijdens de looptijd:
hulp bij schade, afkoop, premievrij maken, oversluiting en opzegging of enige andere mutatie.
wij onderhouden namens u de contacten met de verzekeraar bij wie uw verzekering is afgesloten.