Hoe verloopt de premiebetaling?

U betaalt uw verschuldigde premie rechtstreeks aan de bank of verzekeringsmaatschappij. Wij maken u er attent op dat indien u de premie niet tijdig voldoet, u van de bank of verzekeraar een waarschuwing (herinnering) krijgt. Blijft de betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen.
De vordering kan dan uit handen worden gegeven aan een incassobureau en de daaraan verbonden kosten zijn voor uw rekening.