Welke relatie onderhouden wij met banken en verzekeraars?

Wij behoren tot de ongebonden selectieve bemiddelaars. Wij doen zaken met ± 20 verzekeraars en financiële instellingen. Wij zijn volledig vrij in onze advisering en behartigen in geval van schade uitsluitend uw belangen. Wij zijn op geen enkele wijze verplicht om uw verzekering bij een bepaalde verzekeraar onder te brengen. Een lijst met namen van banken, verzekeraars en andere financiële instellingen met wie wij een relatie onderhouden zenden wij u graag op aanvraag toe.