Hoe worden wij beloond?

De beloning van onze dienstverlening aan u kan bestaan uit provisie op verzekeringen en consumptieve kredieten, die door de bank of verzekeringsmaatschappij rechtstreeks aan ons wordt betaald, of uit een vast bedrag voor het adviseren en bemiddelen bij hypotheken dat wij rechtstreeks bij u in rekening brengen en welke in het geval van een hypotheek mee gefinancierd kan worden en net als afsluitprovisie aftrekbaar is. Ook combinaties van deze beloningsvormen zijn binnen ons kantoor mogelijk.