U heeft de mogelijkheid onze relatie met u te beëindigen.

U bent geheel vrij om onze relatie te beëindigen zonder opgave van redenen, zonder kosten en zonder in achtneming van een opzeggingstermijn. Op uw verzoek zal de financiële instelling uw product(en) – die wel gewoon door blijft lopen – overboeken naar een andere adviseur.Van onze kant kunnen wij er ook voor kiezen om niet langer meer zaken met u te doen. Uw belangen worden dan behartigd door een andere adviseur naar uw keuze. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een andere tussenpersoon deze zorgplicht overneemt.